สารคดี สำรวจโลก ตอน สัมผัสโลกวาฬหลังค่อม

0 views
|

วาฬหลังค่อม จัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร พบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ …

เด็ก n
เอ็นวี

Related videos