สารคดี สำรวจโลก ตอน เชอร์โนบิล แดนต้องห้าม

0 views
|

เมื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 4 หลอมละลาย และเกิดระเบิดขึ้น ผลจากการระเบิดทำให้เกิดขี้เถ้าปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศ …

เด็ก n
เอ็นวี

Related videos