สารคดีหลวงปู่ชา : กฏไตรลักษณ์

0 views
|

The Mindful Way ภาพยนตร์สารคดี ที่ BBC เข้ามาถ่ายทำสารคดี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเมืองไทย และได้เข้าไปถ่ายทำเกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่ และข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ …

เด็ก n
เอ็นวี

Related videos